Creatiespiraal & Ontknooping

U bent hier: Werkwijze\ Creatiespiraal & Ontknooping

De Creatiespiraal & De Ontknooping

In Studio Körper werken we met de positieve en negatieve krachten die richting geven aan ons leven. Dat zijn onze ideeën, dromen en verlangens, maar ook onze emoties en gedachtes, die ons tegen houden op onze weg van wens naar werkelijkheid.

Er is ruimte nodig om in contact te komen en te blijven met ons innerlijke kompas om nieuwe kansen en mogelijkheden te kunnen zien. We willen ons niet laten tegenhouden door een gebrek aan (zelf-)vertrouwen, negatieve emoties of denkbeelden.

Studio Körper creëert deze ruimte en maakt nieuwe perspectieven en kansen mogelijk; voor jezelf, of in het begeleiden van anderen.

Een belangrijk theoretisch kader van waaruit gewerkt wordt in Studio Körper is het werk van Marinus Knoope. Studio Körper heeft zich gespecialiseerd in trainingen en workshops rond De Creatiespiraal en De Ontknooping, en maakt de theorie praktisch inzichtelijk en onmiddellijk toepasbaar.

 

“Jürgen is een professional in het werken met de Creatiespiraal en de Ontknooping. Vakmatig, gedreven en eigen.
Heel inspirerend, hoe hij de kennis uit de Ontknooping vertaalt en hoe hij mensen begeleidt in het werken en transformeren van ongewenste emoties naar nieuwe kwaliteiten.”

— Marinus Knoope

De Creatiespiraal

De weg van wens naar werkelijkheid

De Creatiespiraal beschrijft de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. En geeft ons de kans om nieuwe kwaliteiten en mogelijkheden te ontwikkelen die we anders over zouden slaan. De Creatiespiraal maakt ons bewust van onze dromen of verlangens en helpt ons om deze te kunnen ontdekken en realiseren.

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen u in staat bent daadwerkelijk te realiseren.” Deze uitspraak van Goethe geeft kernachtig weer wat het vertrekpunt van De Creatiespiraal is. Ieder mens heeft persoonlijke wensen én de talenten mee gekregen om deze tijdens zijn leven te realiseren.

Wensen zijn er in alle vormen en maten. Er zijn grote en kleine wensen voor de korte of de lange termijn. Wensen, die makkelijk te realiseren zijn, of wensen die om grote inspanningen vragen. Wensen voor jezelf, een ander of de wereld. Allen zijn ze even belangrijk. Studio Körper geeft u de inzichten en werkwijzen om van uw ideeën en dromen werk te maken.

Studio Körper richt zich in het bijzonder op de 3 werkgebieden van de binnenwereld; stiltewerk, positief denkwerk en emotiewerk. Deze 3 stappen zijn essentieel om zelfsturend te kunnen werken. Iets waar in onze arbeidswereld steeds meer naar gevraagd wordt.

De 3 werkgebieden van de buitenwereld; netwerk, strategiewerk, echt werk zijn voor velen bekender uit de alledaagse arbeidswereld. Toch zorgt De Creatiespiraal ook in deze gebieden voor vele nieuwe invalshoeken die ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden en kansen

De Ontknooping

Omgaan met en transformeren van ongewenste emoties

De Ontknooping geeft ons inzichten om negatieve spiralen te (h)erkennen en te doorbreken. De werkwijze stelt ons in staat om op een concrete en speelse manier met ongewenste of negatieve emoties om te gaan, omdat we signalen van ons lichaam eerder herkennen en manieren leren om daar mee om te gaan. Vervolgens kunnen we deze emoties transformeren naar nieuwe kwaliteiten. De Ontknooping is een emotionele encyclopedie, die inzicht geeft in ons soms paradoxaal voelen en handelen.

Iedereen heeft zijn eigen strategie om met emoties om te gaan, die we als onprettig ervaren. Sommigen gaan op zoek naar het ‘waarom’, anderen negeren of onderdrukken deze emoties, of zoeken naar vormen van afleiding. We doen alles om een emotie niet te hoeven voelen. Hoe meer we deze emoties uit de weg gaan, hoe sterker deze echter ons doen en handelen beïnvloeden. En vaak op momenten waarop we dit het minst kunnen gebruiken.

Elke ongewenste emotie verbergt een kwaliteit. Zo verbergt boosheid de kwaliteit van je eigen grenzen durven stellen, angst de kwaliteit om vanuit alertheid het leven als een avontuur te beleven, machteloos zijn of voelen de kwaliteit van overgave.

Studio Körper heeft de afgelopen jaren werkvormen ontwikkeld voor het werken met en transformeren van ongewenste emoties naar nieuwe kwaliteiten. Deze werkvormen zijn gericht op het zelf ervaren en worden daarnaast onderbouwd met theoretische kennis.

De Creatiespiraal en de zes werkgebieden

Stiltewerk: Het deel van het creatieproces waarin je alleen bent met jezelf, de stilte opzoekt en ‘wacht’ op een nieuwe wens (ontspannen – wensen – verbeelden).

Positief denkwerk: De fase waarin je zorgt voor een positieve, mentale instelling en negatieve overtuigingen in positieve affirmaties verandert (verbeelden – geloven – uiten).

Netwerk: In deze fase zoek je de goede ingrediënten, mensen en plekken om jouw wens of droom te realiseren (uiten – onderzoeken – plannen).

Strategiewerk: In het grensgebied tussen denken en doen, bepaal je de beste route voor de realisering van je wens (plannen – beslissen – handelen).

Echt werk: Je werkt, zet ondanks tegenslagen door en stapsgewijs realiseer je jouw planning. Jouw wensbeelden krijgen vorm in de werkelijkheid (handelen – volharden – ontvangen).

Emotiewerk: Je ontvangt en geniet wat je gepresteerd hebt. Je incasseert het ongewenste en laat het los. Het creatieproces is ten einde en een nieuwe kan beginnen (ontvangen – waarderen – ontspannen).

 

“Men ontmoet zijn lot vaak op wegen, die men ingeslagen had om het te vermijden.”

Jean de La Fontaine

 

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op via info@studiokoerper.com