Algemene voorwaarden

U bent hier: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan activiteiten van Studio Körper (lessen/ lessen in veerkracht/ individuele fysieke coaching/ individuele creatie coaching/ groepscoaching/ trainingen/ workshops) geschiedt op eigen risico.

 2. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent/ coach. Zonder deze kennis is de docent/ coach niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent/ coach.

 3. In het geval van ziekte van een docent/ coach mag Studio Körper zonder vooraf overleg de activiteit door een vervangende docent/ coach laten verzorgen. Restitutie van het lesgeld is in dat geval niet mogelijk.

 4. Het kan voorkomen dat een les helemaal niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de activiteit op een andere moment volgen.

 5. Na een gevolgde activiteit stuurt Studio Körper een digitale factuur naar de deelnemer. Deze factuur dient binnen de betalingstermijn voldaan te worden. Studio Körper houdt zich bij niet betaling het recht voor om de deelnemer van volgende activiteiten uit te sluiten.

 6. De lessen in veerkracht worden per maand betaald. Bij het niet volgen van één van de twee lessen is geen restitutie mogelijk.

 7. Studio Körper behoudt zich ten allen tijden het recht om actuele prijzen aan te passen en wisselende, tijdelijke aanbiedingen in het aanbod op te nemen. Actuele prijzen kunnen altijd per mail en per activiteit opgevraagd worden via het volgend mailadres: info@studiokoerper.com

 8. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk.

 9. Studio Körper behoudt het recht om de data te wijzigen. Wijzigingen in de data van de activiteiten vinden ruim van tevoren plaats, wat zeggen wil dat deze in ieder geval twee maanden van te voren door worden gegeven.

 10. Studio Körper biedt voor de lessen in veerkracht een maandabonnement, verschillende maandrittenkaarten en een seizoen-abonnement aan. De activiteiten dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurt, komt de activiteit te vervallen. Studio Körper biedt geen vergoeding voor de gemiste activiteit en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste activiteit te kiezen en deze daadwerkelijk te volgen.

 11. Een seizoen-abonnement of een rittenkaart voor meerdere maanden heeft een lagere prijs dan een abonnement voor één maand. Wel is de klant zelf verantwoordelijk voor het volgen van de activiteit. Studio Körper biedt geen restitutie voor niet gevolgde activiteiten.

 12. Studio Körper biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houd hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.

 13. Studio Körper is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.